calabria.gif (532 byte)

logo.JPG (15023 byte)

 Francesco Aquilino   Poeta del Poro

 I Libri del Poro

 >>====>  Brattirō  

Francesco Aquilino:

Poeta dialettale, nato a Reggio Calabria 1.1.1934 attualmente vive a Milano dove insegna materie classiche, ha un attaccamento straordinario a Brattirō, avendo vissuto qui  la sua infanzia negli anni della 2° guerra. Rivivendo il ricordo indimenticabile di quegli anni, ha dedicato a Brattirō molte delle sue tante poesie, ne pubblichiamo alcune molto suggestive affiancate dalle traduzioni in italiano e spagnolo.

Ringraziamo il Prof. Aquilino per la sua sensibilitā e disponibilitā, e ci riserviamo di farlo conoscere pių approfonditamente, legati come siamo da comuni ricordi.

Francesco Aquilino:

Poeta dialectal, actualmente vive en Milan donde enseņa materias clasicas, tiene una especial debilidad por Brattirō, por haber vivido aqui su infancia en los aņos de la Segunda Guerra Mundial. Viviendo en el bellisimo recuerdo de aquellos aņos ha dedicado a Brattirō muchas de sus casi mil poesias de las cuales publicamos algunas interesantes. Agradecemos

Paullo (Mi), 18 dicembre 2012

'Mbitu di Natali

Nd'avėti 'i 'diri 'ntantu comu stati

e si a Natali cca v'arricampāti.

Venėti, adaccussė nui nd'a scialāmu

e mangiandu e 'mbivendu poi parrāmu.

Cca 'u ninnu crisci, dici "pappa" e "cacca",

"tata" e "jumā[1]" e "mmuuh" si vidi 'a vacca.

Vaci a gattųni, avissi 'u si riggčtta[2]!

E giā cu i pedicei sutta 'a buffetta[3]

Eccuvi cca 'u papellu chi pripāru:

ca sbindigghjāmmu[4] 'a casa du massāru!

Antipastu

Pipireųzzu d'Amanti: Introėbbu e 'mbėtu[5]

e mo' si 'ncigna[6] 'abballu 'i Santu Vitu!

Occhju 'i sali-furtuna 'i Longubuccu,

'u ndi faci campari cchjų 'i nu cuccu,

alėvi ė Drapia e, giā misu a moju,

baccalā mammulėsi (jėvi a roju!)

pa sarza di cucuzza cu 'a muėca

(riggčtta da santānima di Mica!)

e cchjāppara di muru 'i Campusantu,

ch'č ténnara chi no' sapėti quantu!

Poi ogghju 'i Vina oppuru 'i Priscupėu,

'na ffetta 'i capicoju 'i Zzimbarėu,

i ricotti 'i Rumbiōlu e 'i Hjalandāri,

pecurinu du Poru, e dassa fari!

'Na junta 'i tuttu, 'mu si senti 'u rastu[7],

ca chistu ancora č sulu l'antipastu!

Primu piattu cu cuntornu

Maccarrųna o filči 'i casa di Trupča,

sucu da testa 'i cernia 'i Parghilča,

sangu 'i rocėna e 'nduja 'i Brattirķ,

orba di Spėlinga doppu, picchė no'?

Zzippuli e zzirėnguli da Bbadėa,

i fungi arditi[8] dî "Petti 'a Massarėa[9]":

č rrobba toga chista, ma di tuttu

'nu morzicču, ca chjānu c'u prosuttu! 

Sicundi piatti cu cuntornu

Vi dugnu poi 'nu scķrfanu di scogghju,

'nzalāta 'i pruppu e 'i Pizzu 'u pisciallogghju

di Cāllipu e i frittuli 'i Carciādi,

'na lipėa[10] d'amāru di Limbādi.

Mo' nd'affucānu 'nu rimeddiu anticu:

'u citrātu e crimuni…e cchjų no' dicu. 

'A frutta

Doppu chi ndi jettāmmu a pasta e carni

aranghi da Marina[11], 'i Ricādi o di Rusarni.

Si resta 'n'angulču duvi 'mu vaci

ncunu mandarinču di Riāci,

chi ā nto cori chiu hjāvuru di ventu

da marėna di notti (ancora 'u sentu!).

'U tempu passa? E 'assamulu passari:

i ricordi no' s'ānnu di stagnāri…

I durci

Pastammendula, 'nzui, fica 'mpurnāti

di Falerna, e di Trupea i "'Ngelâti"[12],

'A curuja 'i Nicotera e 'u spumųni

spicciāmmu… e poi a pittapėa 'i Muntiliuni,

e 'u mastazzōlu e vinucottu 'mbiscātu ?

Vantu ed onuri randi 'i Badulatu,

i tarāi  e i butirri di Spezzānu,

a virgulėzia Amarelli di Russanu.

E cca a 'stu puntu ndi stujāmu 'u mussu,

nommu nd'arriva ncunu liscibussu!

Ndi fumāmu 'na pippa e rihjatāmu,

quetāmundi 'nu morzu 'mu parrāmu. 

'A predica pilųsa

Ma 'a cucina 'i Calabria … Oh, a sussumélla!

E 'i cumpetti cull'anima 'i cannella!

Su' d'aguriu pi zziti, nonzamai

faci 'a grazzia u' Signuri, chi ā 'mu sai…

Ca ndi restō 'sta figghja da fuliāta[13]:

'a cchjų manza, chi non č ancora 'ncignāta[14]

Mo' čni schetta[15]: 'nu garųmpulu, 'nu ggigghju:

no' ca m'č figghja, e cchi aju 'u ndi pigghju?[16]

'Na gran faticatura, caru amicu,

'nu sordu 'u faci quattru, e cchjų no' dicu…

'Nu cori 'i parma, curėna di lattuca[17],

no' parra troppu, mancu si s'affuca!

Ia spraga[18] l'acqua? Appena 'mu si vagna…

'Na affetticča 'a voliti ' i pani 'i Spagna?

Chi ddici 'anticu? "'A mugghjčri e 'u goi

- mo' nci voli - ānnu 'u su' da ruga[19] toi".

E cu s'a spusa, vinci 'u ternu 'a llottu:

Vui nd'avėti 'nu bellu giuvinottu.

'A morali da farāgula

Mo' ndi 'mbivimu 'na grālima 'i passėtu,

comu fussi 'u salutu du rimėtu.

'Na guccia 'i limuncęu si po' negari?

Veni 'i Salernu, ca jā 'u sannu fari!

(Finėu ormai 'u rasōliu 'i Lampazzoni:

si 'mbiveā, ' a veritā, pi divozioni!).

Jati penzandu 'o medicu? E v'abbāca[20]!

'A pressioni? Comu inchi, si sdivāca[21].

'I chi patėti? 'Du mali spundųni[22]?

Vinu cottu, citratu e crimuni…

'Nci su' poi i lassativi e, cercu scusa,

i lavatėvi a musica pilųsa…

Passamu ę carti, 'na mani 'i tumbulča

'mu ndi facėmu trigghja e coculča

nc'e i Suriani, i Vajųna, i Curruppčra[23]

cu cui nui tandu ficimu 'a dubbrčra[24]:

'nzomma 'na cosicča fatta 'nfamigghia

e 'ntantu maritāmundi a 'sta figghja…

Venėti, no' facėtivi pregāri:

stu' 'mbitu non č cosa 'i suspėcari[25]!

Non aviti 'i mentiri mancu 'u spitu[26]

Facėtindi sapėri. (Corpu 'i mbitu!).

Franco Aquilino

[1] Jumā, mamma.

[2] Si riggčtta, dovesse star fermo!

[3] Buffetta, sotto il tavolo (dal francese buffet)

[4] Sbindigghjāmmu, abbiamo messo in crisi, saccheggiandola.

[5] Introėbbu e 'mbėtu, introduzione e invito

[6] 'ncigna, incomincia.

[7] Rastu, odore.

[8] Fungi arditi, specie di funghi porcini.

[9] Petti 'a Massāria, collina tra Brattirō e Carėa, un tempo ricca di boschi di querce e di castagni (proprietā Fāzzari).

[10] Lipėa, gocciolina

[11] Marina, qui si intende la Marina di Nicotera.

[12] Ngelâti, dolcetti natalizi di pasta di mandorla, rotondi, simili ai "lumini", donde il nome pių recente.

[13] Fuliāta, nidiata.

[14] 'Ncignāta , vergine, ("non ancora iniziata").

[15] Schetta, nubile.

[16] E cchi aju 'u ndi pigghju, quale interesse devo avere?

[17] Curėna di lattuca, cuore di lattuga.

[18] Spraga, spreca.

[19] Ruga, via, nell'antico calabrese (dallo spagnolo).

[20] V'abbāca, avete tempo da perdere.

[21] Comu inchi si sdivāca, come sale, scende.

[22] Mali spundųni, bulimia.

[23] Curruppčra, nome inventato, significa allusivamente indigestione.

[24] Dubbrčra, matrimonio incrociato fra sorella e fratello e viceversa di due famiglie.

[25] Suspėcari, sospettare.

[26] Spitu, spiedo, allusione al noto ritornello scherzoso: caru cumpāri, dumani vi 'mbitu - portāti lu pani ca lu meu č mucātu - portāti lu vinu ca lu meu č acitu - portāti la carni, ca jeu mentu lu spitu.

 

Torna Su

Italiano

Spagnolo

Dedica:

Nel ricordo commosso della signorina maestra Teresa Tambuscio mia insegnante di IV e V elementare a Brattirō. - Anni 1943 - 45

Modello ineguagliabile di magistero e di vita per intere generazioni.

Banco di Scuola

Quando a volte regėa della sera

Crea i fantasmi del tempo passato

Con quel gusto un po’ vecchia maniera

Con quel tono agrodolce sfumato,

Che fa il verso a Moretti e a Gozzano,

T’intravedo e il pensiero a te vola

Mentre il sol, fra le nebbie pian piano,

Del ricordo rischiara una scuola.

 

Primo banco a sinistra: ai somari

Riservata la fila e ai monelli.

Ero l’uno o ero l’altro? Magari

Ero un misto di questi e di quelli.

 

I ragazzi han la cera un po’ truce,

Le bambine hanno un fare dimesso,

incastrato fra il re ed il duce,

Cristo appare piuttosto perplesso.

 

Un vocione, due occhiali: - Cugino…

Quante <<g>>? – Due, maestra! – No, caro -

 

Pizzicavo il compagno vicino:

- Suggerisci un po’ meglio somaro! -

 

- E veniamo al volume del cubo…

(Tu, Tommaso, non sbattere i tacchi! )-

Io del cubo sapevo un bel tubo,

Ma in compenso sbavavo pei Gracchi.

 

Quel timido topo o un ramarro

Alle volte arrivava a lezione.

Leopardiani stridori di carro

Distraevan talor l’attenzione.

 

E l’autunno, e l’inverno! Quel vento,

Il braciere, la neve, la guerra…

E la pioggia sui vetri: la sento

Primavera un profumo di serra.

 

Mentre i campi fiorivano intorno,

Ascoltava la classe in rispetto

Col ronzio delle api un ritorno

D’una rondine attesa al suo tetto.

 

E ricordo un visino: diciotto

Anni in due, un fiocchetto e su un fiore…

E lo sguardo era quel d’un leprotto:

Il pių bel sillabario d’amore.

 

Manda un ultimo raggio che trema,

Poi si spegne il mio sol moribondo.

<< Il mio banco >>… Non sembra un bel tema?

E’ la storia d’un piccolo mondo.

Dedicatoria:

En el conmovido recuerdo de la maestra Seņorita Teresa Tambuscio mi enseņante de 4ē y 5ē grado en Brattirō, en los aņos 1943 - 45.

La Seņorita Tambuscio fue inigualable modelo de didactica y de vida para enteras generaciones.

Banco de escuela

Cuando, a veces, en el transcurrir del crepúscul

se crean los fantasmas del tiempo pasado

con aquel sabor un poco a la antigua

con aquel tono agridulce, esfumado.

Que se inspira en Moretti y en Gozzano,

Te entreveo y el pensamiento vuela hacia ti

mientras el sol, lentamente entre la niebla

ilumina el recuerdo de una escuela.

 

Primer banco, a la izquierda .......... Esta fila

 reservada a los “burros” y a los “indisciplinados”.

Cual de ellos era yo?

Quizas era una mezcla de unos y de otros.

 

Los chicos, el semblante amenazante.

Las chicas, el comportamiento humilde.

La imagen de un Cristo mas bien perplejo

encajado en medio del Rey y del “Duce”.

 

Un vozarrķn, anteojos: Primo, cuantas “m”?

”Dos seņorita”! No querido.!

 

Y yo pellizcaba a mi compaņero:

“burro” , podrías  soplar  un poco mejor!

 

Y luego hablamos del volumen del cubo.

(Vos, Tomas, basta de hacer ruidos con los tacos!)

Yo del cubo no sabia ni jota

pero en cambio, me “deliraban” los Gracchi

 

Muchas veces venian a clases

un timido raton o una lagartija

Otras veces, el leopardiano rechinar

de los carros, distraia la atenciķn.

 

Y el otoņo, el invierno. Aquel viento,

el brasero, la nieve, la guerra....

y la lluvia  sobre los vidrios ......la siento.

Primavera, un perfume de invernadero.

 

Mientras los campos, alrededor, florecían

la clase escuchaba respetuosamente.

Con el zumbido de las abejas,

el regreso de una golondrina esperada en su techo.

 

Y recuerdo una carita: dieciocho aņos

entre los dos, un moņito y una flor......

Y la mirada era la de una pequeņa liebre.

La mas hermosa de las primeras lecturas de amor.

 

Mi sol, moribundo, manda un ultimo

rayo tembloroso, luego se desvanece.

“Mi banco” ..no es un hermoso tema?

Es la historia de un mundo pequeņo.

Torna Su

Dialetto della zona del Poro

Italiano

Spagnolo

Tropea: 29.12.1991

Dedicata alla memoria di

Mario Rombolā

Ricordu ‘i ‘nu medicheu

E pi tutti ‘u medicheu

Avėa ‘n’occhju di riguardu,

fussi riccu o povireu

mai arrivava iu in ritardu.

Ca quand’unu era malatu,

iu venėa di notti e ‘i jornu:

l’aria ‘i cani vastunatu,

dicėa sempri: “Doppu tornu”.

E a chia jérrama da morti

A limosina la misi,

ca nci avėa serratu i porti!

E a ‘na botta ia su levō.

‘U ciangėu tuttu ‘u paėsi

e ‘u ciangi ancora mo’.

Francesco Aquilino

Tropea: 29.12.1991

 Dedicata alla memoria di

Mario Rombolā

Ricordo di un dottorino

E per tutti il dottorino

aveva un occhio di riguardo,

fosse ricco o poverello

mai arrivava lui in ritardo.

Chč quand’uno era ammalato,

lui veniva notte e giorno:

l’aria di cane bastonato.

Diceva sempre : “Dopo torno”.

E quella morte sempre in giro

La ridusse all’elemosina, chč le aveva serrato le porte!

E di colpo lei se lo portō via.

Lo pianse tutto il paese

e lo piange ancora adesso. 

Francesco Aquilino

Tropea: 29.12.1991

Dedicata alla memoria di

Mario Rombolā

Recuerdo de un doctorcito

Y para todos el doctorcito

tenia una mirada especialísima

fuera rico o pobre,

el jamás llegaba tarde.

Porque cuando una estaba enfermo

el venia de noche o de día

con el aspecto de perro apaleado

Decía siempre:”vuelvo después”

Y a aquella Muerte, siempre revoloteando,

la redujo a la pobreza por haberle

cerrado las puertas.

Y de golpe ella se lo llevķ.

Lo llorķ todo el pueblo,

y lo llora todavía.

Francesco Aquilino

Tropea 09.07.1968

' U ricunzulu

Vecchju č l’usu, čni di tempi

di canonici di lignu.

Pochi agoggi su’ l’esempi:

e pi chissu jo v’u 'nzignu.

Mortu 'ncasa ? E cu’ cucina ?

Vui all’amici ’assati fari :

Chissi a turnu, c’ ’a matina

giā priparanu ’i mangiari.

'Mbivi e mangia, mangia e 'mbivi

(chissu resta pi cumportu,

pi ricunzulu di vivi !),

poi si scorda ognunu ’u luttu,

comu diri: evviva ’u mortu,

mangiu, 'mbivu e mi ndi futtu !

Francesco Aquilino

Tropea 09.07.1968

Il “riconforto"

L’uso č antico, risale al tempo /

dei canonici di legno.

/ Pochi oggi sono gli esempi : /

e per questo ve lo insegno. /

Morto in casa ? E chi cucina ? /

Voi lasciate fare agli amici: /

questi a turno, fin dal mattino /

giā preparano da mangiare./

Bevi e mangia, mangia e bevi

/ (questo rimane per conforto, /

per consolazione dei vivi !)

/ poi si scorda ognuno il lutto, /

come dire: evviva il morto, /

mangio, bevo e me ne frego ! 

 Francesco Aquilino

Tropea 09.07.1968

El nuevo consuelo

El uso es antiguo y se remonta

al tiempo de los canķnigos en madera.

Pocos son hoy los ejemplos:

y por eso se los enseņo

Muerto en casa? Y quien cocina?

Ustedes dejen hacer a los amigos:

ellos se turnan desde la maņana,

preparan de comer.

Bebe y come, come y bebe

(esto queda para consuelo

para el consuelo de los vivos!,

después se olvidan todos del luto

como para decir: viva el muerto!

Como, bebo y no me importa nada

 Francesco Aquilino

Tropea 10.07.1968

’A dubbrera

Chissaccā č ’n’antica usanza

veramenti assai curiusa:

no’ si tratta ’i rrobba ’i panza,

ma nci tocca a cu’ si spusa.

’Nc’č 'nfamigghja soru e frati ?

’N’autra coppia ā di spusari !

E si manca ? ’A fabbricati ?

O č accussė, o nenti ’i fari.

Ma viditi chi sbintura,

quanti trastuli (chi pacchia !)

’mu si trova ’a ”cugnettura” !

Chiaru ? chiaru comu ’a sita.

E si d’unu ’a soru č racchia,

Chissuccā no' si ma-ri-ta !

 Francesco Aquilino

Tropea 10.07.1968

Il "matrimonio doppio"

E’ questa un’altra usanza /

veramente curiosa : /

non si tratta di roba da mangiare, /

ma riguarda chi si sposa. 

/ C’č in famiglia sorella e fratello ? /

Devono sposare un’altra coppia ! /

E se manca ? la fabbricate ? /

O č cosė, o niente da fare. /

Ma vedete che sventura, /

quanti giri (che pacchia !) /

per trovare l’incastro giusto ! 

/ Chiaro ? Chiaro come la seta. /

E se la sorella di uno č racchia, /

questo qui non si ma-ri-ta ! 

 Francesco Aquilino

Tropea 10.07.1968

El doble matrimonio

Y esta es otra costumbre

verdaderamente curiosa 

no se trata de cosas para comer

se trata de quien se casa.

Hay en la familia una hermana y un hermano ?

tienen que formar pareja?.

Y si no la encuentran?, la fabrican?

O es asi o no hay nada que hacer.

Pero, que infortunio!

cuantas vueltas! (que historia!)

para encontrar el justo encaje

Claro? Claro como el agua!

Y si la hermana de uno es horrible?

Pues entonces uno directamente  no–se–casa !

Francesco Aquilino

Paullo (MI), 02 Marzo 2003

 ‘A festa ‘i Santu Cocimu e

 ‘Damianu   a Brattirō

Santu Cocimu e ‘Damianu…

E venianu ‘i tutti ‘i vandi,

puru genti 'i foramanu:

fera ‘i tutti, festa randi!

Primu jornu: i pignatari

Cu cannati, tiāni, giarri…

Eccu poi i mastazzolari

nzinu all’autri, subb’ ‘e carri.

Riffa, pricissioni, ‘a banda…

Pi tri jorna ’nu baccanu,

comu sulu Dio cumanda.

Ma a chi servinu i palori ?

Santu Cocimu e Damianu,

nu’ v’avėmu cca, 'nt’’o cori…

Francesco Aquilino

Paullo (MI), 02 Marzo 2003

La festa di San Cosma

e Damiano    a Brattirō

Santi Cosma e Damiano…

E venivano da tutte le parti,

pure gente da lontano:

fiera di tutti, festa grande!

Primo giorno: i pignattai

Con boccali, tegami e giare…

ecco poi i venditori di mostaccioli

fino agli altri,    sui carri.

Riffa, processione, la banda…

Per tre giorni un baccano,

come solo dio comanda.

Ma a che servono le parole ?

Santi Cosma e Damiano,

noi vi abbiamo qui, nel cuore…

Francesco Aquilino

Paullo (MI), 02 Marzo 2003

La fiesta de San Cosme

 y San Damian en Brattirō

San Cosme y San Damian...

Y venían de todas partes

hasta gente de muy lejos:

Feria de todos, gran fiesta!

Primer día los fabricantes de ollas,

jarras, sartenes, ................ y luego 

los vendedores de dulces caseros.

Y los otros sobre los carros.

Rifas, procesiones, la banda..........

Tres días de gran estruendo

como solo Dios manda.

Pero, para que sirven las palabras?

San Cosme y San Damián

nosotros los tenemos aquí, en el corazķn..

Francesco Aquilino

Milano: 11.02.1965

 ‘A zza Nuzzarea

 E si nd’ėu a zza Nuzzarea,

chi ajutava a tutti quanti…

ia era tantu povirea,

ma no furu mai vacanti

chii bellissimi soi mani !

Ca riuscia sempri ‘mu trova

Mo’ ‘nu morzu ‘i casu o ‘i pani,

culi ‘i provula, du’ ova…

E ia poi si all’untanava,

quasimé ch’era scornusa

ca n’avėa di cchju ‘mu dava.

Perdėu ‘a terra mo’ caluri

Senza dia, ogni, porta č chiusa,

ca ‘a bontā morėu, e l’amuri…

 Francesco Aquilino

Milano: 11.02.1965

 La zia Nuzza

E se n’č andata la zia Nuzza

che aiutava tutti quanti…

Lei era tanto poverella,

ma non furono mai vuote

quelle sue bellissime mani!

Chč riusciva sempre a trovare

Ora un pezzo di cacio o di pane,

culi di provola, due uova…

E lei poi si allontanava,

come se si vergognasse

di non avere di pių da dare.

Ora la terra ha perso calore

senza di lei, ogni porta č chiusa,

chč la bontā č morta, e l’amore.

Francesco Aquilino

Milano: 11.02.1965

 La Tia Nuzza

Y se fue la tia Nuzza

que ayudaba a todos........

Ella era tan pobre, pero

sus manos, bellas, no estuvieron

jamás vacías!

Porque lograba encontrar siempre,

un pedazo de queso, o de pan, 

dos huevos.........

Y ella después se alejaba 

como si se avergonzara 

de no tener ya nada para dar.

Ahora la tierra ha pedido calor sin ella,

cada puerta esta cerrada,

porque la bondad muriķ, y el amor.

Francesco Aquilino

Foturicordu

Nta casa sdarrupata ‘nu barcuni

Reggi ancora ‘na grasta cu ’nu sciuri,

accerricatu ‘o stemma ’i ‘nu baruni.

Misteru grandi ‘a vita, comu ‘ amuri…

Fotoricordo

Nella casa dirupata un balcone

Regge ancora un vaso con un fiore,

Arrampicato allo stemma di un barone.

Mistero grande la vita, come l’amore… 

Fotorecuerdo

En la casa derrumbada un balcon 

sostiene todavía una maceta con una flor

trepada al escudo de un Baron.

Gran misterio la vida, como el amor

Milano,  5 Novembre 1964

 Arretu  'a porta

E 'nta casa camuliava,

prima chjanu, doppu forti,

vuci 'i ninnu chi sgramava:

ma serrati eranu i porti.

'Nto paėsi nc'era festa,

tutti i strati chini 'i genti.

Avėa ognunu sulu testa

banda e fochi pimmu senti.

Ed 'a casa era luntana

e serrata era ogni porta

ed 'a vuci era cchjų chjana...

E a la fini 'ncunu 'ntisi:

ciangėa 'u ninnu 'a mamma morta.

Nc'era festa 'nto paėsi.

Francesco Aquilino

Milano,  5 Novembre 1964

 Dietro la porta

E nella casa singhiozzava,

prima piano, dopo forte,

voce di bambino che gridava:

ma la porte erano serrate.

Nel paese c'era festa,

tutte le strade piene di gente.

Ognuno pensava soltanto a sentire

la banda e i fuochi d'artificio.

E la casa era lontana

e serrata era ogni porta

e la voce era pių fioca...

E alla fine qualcuno udė:

il bambino piangeva la mamma morta.

C'era festa nel paese.

Francesco Aquilino

Milano,  5 Novembre 1964

  Dietro la porta

 

 

Francesco Aquilino

Torna Su

Home Page >>====> di

logo.JPG (15023 byte)

e-mail:  Piapia@Poro.it

Di Bella ŠCopyRight 2000